Bądź bezpieczny na basenie
Cały czas nad Tobą czuwa nowoczesny system bezpieczeństwa
Aktywny monitoring podwodny
Najnowszy system bezpieczeństwa na basenie
Click Here
Wykrywanie osób tonących
System na bieżąco czuwa nad Twoim bezpieczeństwem na basenie
Click Here
Strona główna » Nadzór parkingów

Nadzór parkingów

Oprogramowanie umożliwia również (poza monitoringiem i archiwizacją
zdarzeń) kontrolę ilości wolnych miejsc parkingowych. Oprogramowanie
ma funkcję rozpoznawania i śledzenia tablic rejestracyjnych.
Wszystkie dane można przetwarzać i eksportować do baz danych.