Bądź bezpieczny na basenie
Cały czas nad Tobą czuwa nowoczesny system bezpieczeństwa
Aktywny monitoring podwodny
Najnowszy system bezpieczeństwa na basenie
Click Here
Wykrywanie osób tonących
System na bieżąco czuwa nad Twoim bezpieczeństwem na basenie
Click Here
Strona główna » Inne systemy bezpieczeństwa i zarządzania

Inne systemy bezpieczeństwa i zarządzania

Jest to oprogramowanie służące do wykrywania zdarzeń i analizy
zachowania. Umożliwia użytkownikowi analizę obrazu w czasie
rzeczywistym i wykrycie wcześniej zdefiniowanych zdarzeń
oraz aktywację alarmu/nagrywania. Inną funkcją jest możliwość
wyszukiwania wykrytych wcześniej zdarzeń, ich odtwarzanie oraz
kontrola/sterowanie kamer PTZ. System może wykrywać i śledzić
obiekty nawet w złych warunkach pogodowych.

Oprogramowanie jest przeznaczone dla kamer PTZ i umożliwia
użytkownikowi ciągły dostęp do powiększonego obrazu wykrytego
zdarzenia. Śledzenie obiektu jest realizowane przez kamery PTZ
i współpracujące z nimi kamery stacjonarne (w tym typu fisheye).

Jest to oprogramowanie umożliwiające identyfikację pojazdów
poprzez rozpoznawanie tablic rejestracyjnych oraz ich śledzenie
przy pomocy technologii Auto PTZ w czasie rzeczywistym.

Technologia służy do wykrywania i rozpoznawania twarzy i umożliwia
ich rozpoznawanie poprzez kamery stałe lub obrotowe w czasie
rzeczywistym. Twarz rozpoznanej osoby można obserwować
na zbliżeniu, przy pomocy technologii automatycznego śledzenia.

Inteligent Object Masking jest systemem umożliwiającym ochronę
prywatności poprzez manualne lub automatyczne maskowanie
obiektów (twarzy) lub stref.

Jest to oprogramowanie umożliwiające wykrywanie nietypowych
dźwięków np. krzyku. Po wykryciu zdefiniowanego dźwięku zintegrowane
kamery namierzają jego źródło, a użytkownik zostaje poinformowany.
System wymaga kamer z kanałem audio (mikrofon).

Jest to oprogramowanie wykrywające dym lub ogień w chronionym
obszarze. Nadaje się zarówno do nadzoru pomieszczeń, jak
i terenów zewnętrznych.

Poza systemami opartymi na CCTV, oferujemy również rozwiązania
SMS (Security Management Systems), współpracujące z kamerami
CCTV, a także niezależne rozwiązania sprzętowe do nadzoru ciągłości
ogrodzeń i wykrywania prób naruszenia stref bezpieczeństwa.
Proponowane rozwiązania to rozwiązania francuskiej firmy Sorhea:
–  system ochrony ogrodzeń GFENCE 600,
–  system barier MIRIS.
Obydwa systemy mogą pracować samodzielnie lub się uzupełniać.
Mogą też współpracować z całym systemem bezpieczeństwa
chronionego obiektu..